Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Nova knjiga u izdanju HIL-e

Dugogodišnji član ove udruge Pero Rotim iz Innsbrucka (Austrija) objavio je novu zbirku pjesama “Vrijeme, moj dar za tebe” u izdanju ove udruge.

IMPRESSUM

Nakladnik: HRVATSKA IZVANDOMOVINSKA LIRIKA

Za nakladnika: Ana Petrović

Urednica: Jelena Alfirević Franić

Recenzenti: Anita Martinac i s. Lidija Glavaš

Lektura i korektura: Jelena Alfirević Franić

Prijelom: Nada Purgar

Fotografije: Ljiljana Koritnik (fotografije hrvatskog mora: VI i VII) i Ivan Civaj (ostale fotografije Tirolskih brda)

Slika na omotu knjige: Ljubica Šakota Kroos

Priprema naslovnice: Danijel Jurić

Tisak: Grafika Markulin d.o.o. Lukavec

Naklada: 500 primjeraka

ISBN 978-953-48642-2-7

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001146017

O knjizi su napisali:

Novom knjigom Pero Rotim zaigrano želi pokazati gdje se nalazi izvor ljubavi. Nadahnuće ovim stihovima, ali i cijelom životu – kako gs prikazuje, lirskim slikama, u ovoj zbirci – autor otkriva u čistom izvoru svoje vjere. Upravo ta snaga pokretač je sreće, poput rijeke koja nailazi pored mlinice i daje snagu kolu.

Knjiga je podijeljena u devet cjelina, a naslovi nose misao ili svojevrsni zaključak odijeljenih pjesama u tom ciklusu…..

Najčešća riječ u knjizi je ljubav, svjetlo, obitelj i bližnji. To su ujedno svetinje i nadahnuće. Pjesnik poštuje svako biće i pokazuje koliko u skromnom srcu ima bogastva, a unatoč tome što je život težak i što ima trnovit put za sobom. Svojim stihovima potiče čitatelja da kameno srce zamijeni srcem od mesa, budeći empatiju i vjeru.

Anita Martinac dipl. iur.

Evo još jedne zbirke hrvatskoga pjesništva Iseljene Hrvatske, odnosno hrvatske njiževnosti u dijaspori koja je svakako bogata riznicom ljubavi prema onom istinskom hrvatskom i katoličkom, koje se po ovim vrlim pjesnicima ne otima zaboravu.

U vremenu kada je svijet u nutarnjoj i vanjskoj užurbanosti u kojoj je čovjek zaboravio i na sebe samoga, naslov knjige Vrijeme, moj dar za tebe zaustavio me i dao mi razmišljati. Vrijeme je uistinu dar koji nam svakodnevno pruža mogućnosti da ga živimo i dijelimo s drugima. Vrijeme je kao knjiga neispisanih stranica koja nam pripada, a na nama je da is ispišemo svojim životom. Stoga, ovo vrijeme je naše, moje kao dar meni da bude dar i tebi, kako to sam pjesnik kroz stihove u pjesničkoj zbirci poručuje.

Rotim ima nutarnju slobodu koja ga ne priječi da svoje doživljaje pretače u stih kao poruku za sve koji poruke iščitavaju. Njegova je odanost Bogu, rekli bismo, temelj na kojemu polaže svoje sitne misaone mozaike da budu čitatelju blizu.

Pjesnički izričaji kod Rotima su osobni, hrvatski i kršćanski. Ono što on ima u dubini svoga bića izranja iz te dubine i prosipa se kroz stih kao proljetne cvjetne latice.

Poezija književnika Pere Rotima u čitateljima budi ono duboko sveto, ono ljudsko i rodoljubno. Kao književnik dijaspore – kroz svoju pjesničku pedagogiju – dariva, posebno djeci toga podneblja, jednu lepezu bogatstva koje toplo preporučam. A vrijeme koje imamo, ono će i dalje teći kao i zrnca pijeska u pješčanom satu (slika s korice) koja dolaze i odlaze. Pjesnik ih vidi kao milosti Božje koje se Odozgor slijevaju u naše živote i u naše vrijeme. Primiti ih i darivati jedni drugima – njegova je poruka.

s. Lidija Glavaš, prof.

Pero Rotim – životopis

Pero Rotim (Šerovina, Prozor, 17. ožujka 1965.) osnovnu i srednju školu završio je u Prozoru. Po završetku srednje škole preseljava u Hrvatsku, gdje kraće razdoblje obavlja poslove telefonskog operatera u skladištu tvrtke Agrariacoop d.d. Zagreb. Nastanjuje se u Sv. Ivanu Zelini gdje se zapošljava u maloj privatnoj tvrtki. Vrlo brzo postaje omiljen među radnim kolegama i mještanima, a posebno među mladima. Tako u svojstvu tajnika zajednice MI MLADI aktivno sudjeluje u organizaciji brojnih priredaba, igrokaza, izleta i hodočašća u različita svetišta. Godine 1990. odlazi u Austriju gdje ostvaruje kontakt s Hrvatskom katoličkom misijom Innsbruck te aktivno sudjeluje u njezinom radu. Član je Misijskoga pastoralnoga vijeća HKM Innsbruck. Od oca je naslijedio dar za glazbu, te je danas jedini guslar s područja Rame koji nastupa na hrvatskim zabavama i susretima organiziranim u dijaspori. Oženjen je Ružom Marić s kojom ima petero djece. Živi i radi u Innsbrucku u Austriji. Piše pjesme još od rane mladosti, a neke su mu objavljene u mjesečniku Crkva na kamenu te u zbornicima Lirikom do istine, Na braniku nam lipe hrvatske riči i Dalmacija u lirici. Godine 2020. izdaje svoju prvu samostalnu zbirku pjesama Kad srce progovori.