Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Reakcija na tekst o zakonu o hrvatskom jeziku

Reakcija na tekst u Večernjem listu koji je u subotu, 26. kolovoza 2023. objavio je tekst pod naslovom:“ Zakon o hrvatskom jeziku ne samo da je Hrvatskoj nepotreban, već je taj zakon i opasan.” članice udruge Ivanke Sabolić Rukavina Professor Emeritus, Kent State University, Kent Ohio, USA

Je li je Zakon o hrvatskom jeziku potreban?

Večernji list, subota, 26. kolovoza 2023. objavio je slijedeći naslov:“ Zakon o hrvatskom jeziku ne samo da je Hrvatskoj nepotreban, već je taj zakon i opasan.” Dalje u tekstu piše: „Zakon je, naime, samo jedna, ali jako važna i opasna varijanata ksenofobije i etničkog čišćenja.” Ove i slične optužbe na račun Zakona dolaze iz usta  “mjerodavne osobe”, po političkoj i stručnoj spremi – Mate Kapovića, političara i profesora (redoviti profesor na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu). On drži da zaštita hrvatskog jezika nije potrebna. Piše „Zaštitu trebaju samo jezici na pragu izumiranja.” Koje li sreće da on nije bio ni rođen u vrijeme  potpisivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika, jer bi on tvorce te Deklaracije, kao i mnoge njene potpisnike, svrstao u red ksenofoba i ovisnika kojima nužno treba još jedan (kako on reče) fiks konzervativno-nacionalističke droge. Trebala je valjda i Krleži, ali je u ona davna pred proljetna hrvatska vremena nije je bilo. Zna profesor i to da su se srpska posezanja i svojatanja i dubrovačke književnosti u zadnje vrijeme izdigla na razinu službene državne i jezične politike. Izgleda da ga to ni malo ne smeta. Hrvatska, po njemu, ni u ovako očiglednom napadu i krađi hrvatskog jezika i kulturne baštine nema prava štititi svoj jezik.

Gospodinu profesoru preporučila bih nekoliko autora koji su ozbiljno i znanstveno obrađivali temu demokracije i nacionalizma, kao John Egbert ili Peter Alter, a ima i drugih. Svi oni upozoravaju na opasnost kolokvijalne uporabe pojma nacionalizma u kojoj se on izjednačava sa rasizmom i ksenofobijom. Nacionalizam, piše Egbert, je prije svega želja za samo-određenjem – vladavina naroda. Taj nacionalizam je bitno drugačiji od državnog nacionalizma i rasprava o tom ne pripada našoj temi.

Za Hrvatsku i za hrvatski jezik Hrvati su se stoljećima borili. Sada kad smo ih konačno ostvarili, dužni smo i ih čuvati. Uvijek i predano.  Zato, pozdravljam i podržavam nacrt Zakona o hrvatskom jeziku.

Ivanka Sabolic-Rukavina

Profesor Emeritus, Kent State University, Kent Ohio, USA